Ajankohtaista

Sähköpostiosoitteita ”kaapattu”

Kirjoitettu 16.01.2018

Muutamasta hallituksen jäsenen ja kennelin sähköpostiosoitetta matkivasta sähköpostista on lähetetty huijaus maksuvaade / rahankerjuu viestejä. Jos saat tällaisen viestin, ohita ja poista se. Näillä ei ole mitään tekemistä Suomen buhundyhdistyksen hallituksen tai buhundkasvattajien kanssa!

Lue lisää

OPEN SHOW 2018

Kirjoitettu 6.12.2017

...

Lue lisää

BUHUNDIEN PIKKUAIVOATAKSIA-geenitutkimuksen tulos (BUH01)

Kirjoitettu 1.12.2017

Helsingin yliopiston koiragenetiikan tutkimusryhmän yhteistyökumppanit Animal Health Trust (AHT)-tutkimuslaitoksesta Englannista ovat tunnistaneet geenivirheen, joka aiheuttaa pikkuaivoataksiaa buhundeissa. Helsingin yliopiston tutkimusryhmän buhund-näytteitä hyödynnettiin tutkimustulosten varmistamisessa ja kaikille näytteen antaneiden koirien omistajille on lähetetty koiraa koskeva geenitestitulos. BUHUNDIEN PIKKUAIVOATAKSIA Perinnölliseen pikkuaivoataksiaan sairastuneet buhundit ovat alkaneet oireilla nuorimmillaan noin 12 viikon iässä. Sairaiden koirien tyypillinen oire on ataksia, eli liikkeiden koordinaation vaikeus. Tämä ilmenee erityisesti haparoivana kävelynä sekä pikkuaivojen toimintahäiriöihin liittyvänä pään tärinänä (ns. aikomustärinä). Sairaus on etenevä eikä siihen ole parannuskeinoa, joten sairastuneet koirat joudutaan lopulta lopettamaan kunnon heikkenemisen ja huonon ennusteen vuoksi. AHT:n tutkimustulokset osoittivat buhundien ataksian periytyvän autosomaalisesti resessiivisesti, eli peittyvästi. Näin ollen sairaus ilmenee vain jos koira perii geenivirheen molemmilta vanhemmiltaan, jotka ovat puolestaan geenivirheen oireettomia kantajia. AHT:n tutkijat testasivat tutkimuksen yhteydessä yhteensä 146 tervettä buhundia. Testatuista näytteistä 106 oli Englannista ja loput 40 Suomesta. Englannissa buhund-näytteitä oli kerätty ennen pikkuaivoataksiatutkimuksen alkamista vuosien 2008-2015 välillä 70 kappaletta ja loput 36 kerättiin tutkimuksen ollessa jo käynnissä vuonna 2017. Terveiden verrokkikoirien testaus paljastiettä vanhemmissa englantilaisissa näytteissä oli huomattavasti enemmän kantajia kuin uudemmissa englantilaisissa näytteissä tai suomalaisissa näytteissä (suomalaisten joukossa oli ykis geenivirheen kantaja). Vaikka testattujen koirien kokonaismäärä ei ole kovin suuri, on siis mahdollista, että mutaation frekvenssi on ollut ainakin englantilaisessa populaatiossa aiemmin suurempi.  AHT:n tiedote tutkimuksesta (linkki)  TULOSTEN TULKINTA Jokainen koira perii aina kummaltakin vanhemmalta yhden kopion kustakin geenistä. NORMAALIN tutkimustuloksen saavat koirat ovat perineet kaksi normaalia geenikopiota sairauteen liitetystä geenistä, eivätkä ne näin ollen periytä geenivirhettä jälkeläisiin. KANTAJILLA toinen geenikopioista on normaali, mutta toisessa on geenivirhe ja ne periyttävät geenivirhettä noin puolelle jälkeläisistään. Kun kantajakoiraa halutaan käyttää jalostuksessa, tulisi sille valita geenivirheen suhteen normaaliksi testattu kumppani. Kantaja/kantaja-yhdistelmästä voi syntyä sekä sairaita, kantajia että normaaleja pentuja, kun taas kantaja/normaali-yhdistelmästä syntyy ainoastaa kantajia ja normaaleja pentuja. SAIRAAT koirat ovat perineet geenivirheen molemmilta vanhemmiltaan, eli niillä on kaksi kopiota geenivirheestä. TULOSTEN RAPORTOINTI Geenitutkimuksen tulos raportoidaan myös Suomen Buhund Yhdistykselle, mikäli omistaja on antanut siihen luvan näytelomakkeessa. Tutkimuksen tulokset tullaan julkaisemaan tieteellisen artikkelin muodossa, jonka jälkeen kaupalliset testilaboratoriot voivat tarjota geenitestiä. Tätä ennen testi on jo saatavilla AHT:n testauslaboratoriosta 4.12.2017 alkaen  TIETOA GEENITESTAUKSESTA Geenitesti on hyvin luotettava ja toistettava. Kaikeken DNA-testausprosessiin sisältyy kuitenkin aina lievä virhemarginaali, joka voi johtua mm. näytteen laadusta, testausmetodin toimintahäiriöstä tai näytteen käsittelyn eri vaiheissa tapahtuneista virheistä. Odottamaton tulos voi johtua myös koiran virheellisestä sukutaulusta. Mahdolliset virhelähteet on pyritty minimoimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli geenitestiin liittyy epäselvyyksiä, ota yhteyttä tutkimusryhmään. Kiitos tutkimukseen osallistumisesta! yt. Koiragenetiikan tutkimusryhmä KaisaKyöstilä Hannes Lohi...

Lue lisää

GEENILÖYTÖ

Kirjoitettu 21.11.2017

Animal Health Trustin (UK) tutkijat ovat löytäneet geenin buhundien pikkuaivoperäiseen ataksiaan, joka puhkeaa 12 viikon iässä ja pahenee iän myötä. Tutkimuksissa oli mukana kymmeniä koiria myös Suomesta ja yksi testatuista koirista oli geenin kantaja. Tulokset toimitetaan lähiaikoina koirien omistajille. Geenitesti on saatavilla 4.12.2017 alkaen AHT.stä  http://www.ahtdnatesting.co.uk/ . Tutkimuksesta on valmistumassa tieteellinen julkaisu vertaisarvioituun lehteen. Kiitos kaikille osallistuneille koirille omistajineen!  Toistaiseksi Suomessa ei rodustamme tiettävästi ole löytynyt yhtään pikkuaivoataksiaa sairastavaa koiraa. Jalostusvalintoja tehdessä tämä olisi kuitenkin hyvä tiedostaa, koska kahta geenin kantajaa ei tule parittaa...

Lue lisää

Jalostustoimikunta tiedottaa

Kirjoitettu 11.10.2017

Suomessakin viimeaikoina buhundeilla ilmenneiden muutamien kaihi-, lonkkavika ja patellaluksaatiolöydösten vuoksi Suomen buhundyhdistys haluaa muistuttaa terveystarkastusten tärkeydestä. Yhdistys suosittelee kaikille jalostukseen käytettäville koirille voimassa olevia terveystarkastuksia. Ennen astutusta pentueen molemmilla vanhemmilla tulee olla yli 1-vuotiaana tehdyt viralliset tarkastukset: *silmäpeilaus (voimassa 2 vuotta, ”buhundkaihi”-koiran saa parittaa siltä osin terveen kanssa, muulla tavalla vakavasti silmäsairaita ei tule käyttää jalostukseen. Näitä ovat mm. PRA, kortikaalinen kaihi, posterior polaarinen kaihi, lasiaisen rappeuma, keratiitti, retinan dysplasiat (paitsi MRD diagnoosin saanut voidaan parittaa siltä osin terveen kanssa) *polvitarkastus (voimassa 2 vuotta alle 3 vuotiaalle tehtynä, patellaluksaatiokoiria ei tulisi käyttää jalostukseen)  *kyynärkuvaus (kyynärien tulisi olla terveet)  *lonkkakuvaus ( A & B-lonkkaisia voi käyttää, C-lonkkaisen saa parittaa A-lonkkaisen kanssa.   Pentueen sukusiitosasteen tulisi olla alle 6,25% 5. polvessa  Ulkomaista urosta käytettäessä sillä tulee olla voimassa oleva silmätarkastus ja lonkkakuvaus!  (Valitettavasti muualla kuin Suomessa ei polvia ja kyynäriä juurikaan tutkita) Yhdistyksen pentulistalle pääsyn edellytyksenä on edellä mainitut tarkastukset! Koska rodulla ei (vielä) ole PEVISAa, paritettavien koirien terveystutkimusten teettäminen jää kasvattajien vastuulle. Tällä hetkellä kaikki rekisteröityjen buhundien pennut saa rekisteröityä, myös ilman vanhempien terveystarkastuksia. On hyvä muistaa, että tarkastamaton ei ole sama kuin terve! Myös pennunottajien on hyvä olla tietoisia rotua uhkaavista perinnöllisistä sairauksista pentua ottaessaan ja tarkistaa, että pentueen molemmilla vanhemmilla olisi voimassa olevat suositeltavat terveystarkastukset. Kaikki tehdyt tarkastukset  löytyvät Suomen kennelliiton Koiranet-tietokannasta. Myös ulkomaisten tuontipentujen vanhempien terveystaustat olisi hyvä selvittää etukäteen ko. maan koiratietokannasta (Ruotsi SKK hunddata, Norja NKK dogweb) Myös yksittäisten koiranomistajien panos perinnöllisten sairauksien vastustamisessa on ensiarvoisen tärkeää. Vaikka koiraa ei koskaan jalostukseen käytettäisikään, virallisten tutkimusten teettäminen ja niistä saatava tieto on iso apu kasvattajille ja rodun tulevaisuudelle!...

Lue lisää