Suomen Buhundyhdistyksen syyskokous pidetään lauantaina 24.9.2016 kello 13 Anne Pesari-Laineen luona Nurmijärven ratsastuskoululla, osoitteessa Kyläjoentie 395, 01900 Nurmijärvi. Tervetuloa!

Kokouksen asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Valitaan kaksi hallituksen varsinaista jäsentä ja kaksi hallituksen varajäsentä erovuorossa olevien tilalle
6. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä
7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista
8. Vahvistetaan hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo-ja menoarvio
9. Hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
10. Jäsenten syyskokoukselle tekemät esitykset
11. Muut mahdolliset asiat
12. Kokouksen päättäminen