Suomen Buhund yhdistyksen syyskokous pidetään 12.10.2014 Nurmijärvellä Anne Pesari-Laineen kotona.
Osoite: Kyläjoentie 395, 01900 Nurmijärvi
Kokous alkaa klo. 14:00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Vlitaan kokouksella puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
 5. Valitaan 2 hallituksen varsinaista jäsentä ja 2 hallituksen varajäsentä erovuorossa olevien tilalle
 6. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa ja heille 2 varamiestä
 7. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista
 8. Vahvistetaan hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio
 9. KÄsitellään muut hallituksen esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat
  – Vuoden ilmainen jäsenyys uudelle buhundin pennun ostajalle
 10. Käsitellään jäsenistön esittämät asiat, jotka on lähetetty hallituksen käsiteltäväksi riittävän ajoissa
 11. Muut mahdolliset asiat
 12. Kokouksen päättäminen