Muutos jalostussuosituksiin lonkkien osalta

Kirjoitettu 10.03.2019

Suomen Buhund Yhdistyksen kevätkokous on  6.4.2019 hyväksynyt hallituksen jo hyväksymän  jalostustoimikunnan esityksen jalostussuosituksen muutoksesta  lonkkaniveldysplasian osalta. Uusi jalostussuositus on, että jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla lonkkatulos A, B tai C. Lonkkatuloksen C saanut koira tulee parittaa lonkkatuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.