Suomen Buhund Yhdistyksen kevätkokous on  6.4.2019 hyväksynyt hallituksen jo hyväksymän  jalostustoimikunnan esityksen jalostussuosituksen muutoksesta  lonkkaniveldysplasian osalta. Uusi jalostussuositus on, että jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla lonkkatulos A, B tai C. Lonkkatuloksen C saanut koira tulee parittaa lonkkatuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.