Yhdistyksen kevätkokous pidetään sunnuntaina 9.4.2017 kello 13.00 Anne Pesari-Laineen luona Nurmijärven ratsastuskoululla, osoitteessa Kyläjoentie 395, 01900 Nurmijärvi. Tervetuloa!

Kokouksen asialista: 

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokokuselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Edellisen kauden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat    

-Syksyn Open show                                                                                                                                                                             

8. Jäsenten kevätkokoukselle tekemät esitykset

9. Kokouksen päättäminen