Yhdistyksen kevätkokous pidetään sunnuntaina 24.4.2016 kello 13.00 Anne Pesari-Laineen luona Nurmijärven Ratsastuskoululla, osoitteessa Kyläjoentie 395, 01900 Nurmijärvi. Tervetuloa!

Kokouksen asialista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjan tarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
  3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  5. Edellisen kauden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  7. Hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat                                                                                                                                                                                                         -Syksyn toimintapäivä
  8. Jäsenten kevätkokoukselle tekemät esitykset
  9. Muut mahdolliset asiat
  10. Kokouksen päättäminen