Kevätkokous 2015

Kirjoitettu 05.04.2015

Yhdistyksen kevätkokous pidetään sunnuntaina 26.4.2015 kello 13.00 Anne Pesari-Laineen luona Nurmijärven ratsastuskoululla, osoitteessa Kyläjoentie 395, 01900 Nurmijärvi. Tervetuloa!

Kevätkokouksen asialista:
1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
5 Esitetään edellisen kauden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastaj ien lausunto
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7 Käsitellään hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
7.1 Uusi pisteytys Vuoden Viikinki- kilpailuun 201 5 alkaen. Hyväksytään kaikki viralliset kokeet / kilpailut, jotka näkyvät KoiraNetissä. Pisteet samat tuloksesta riippumatta eli 0,1 ,2,3-tuloksella saa samat pisteet.

  • Pisteytys yhden luokan laj issa (BH-koe) 5 p.
  • Taipumustesti (paimennus yms.) 5 p.
  • Esikoe (paimennus yms.) 5 p.
  • Pisteytys kahden luokan lajeissa 5 p. / 7 p.
  • Pisteytys kolmen luokan laj issa 5 p. / 7 p. / 9 p.
  • Pisteytys neljän luokan lajeissa 3 p. / 5 p. / 7 p. / 9 p.
  • Luonne-/MH-testi/Kiva Koira Kansalainen-testi 2 p.
  • Möllikokeet (luokasta riippumatta) 1 p.
  • Viralliset terveystarkastukset (Koiranetissä näkyvät) 1 p.

8 Käsitellään jäsenten kevätkokoukselle tekemät esitykset
9 Muut mahdolliset asiat
1 0 Kokouksen päättäminen