Yhdistyksen kevätkokous pidetään sunnuntaina 26.4.2015 kello 13.00 Anne Pesari-Laineen luona Nurmijärven ratsastuskoululla, osoitteessa Kyläjoentie 395, 01900 Nurmijärvi. Tervetuloa!

Kevätkokouksen asialista:
1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
5 Esitetään edellisen kauden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastaj ien lausunto
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7 Käsitellään hallituksen esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
7.1 Uusi pisteytys Vuoden Viikinki- kilpailuun 201 5 alkaen. Hyväksytään kaikki viralliset kokeet / kilpailut, jotka näkyvät KoiraNetissä. Pisteet samat tuloksesta riippumatta eli 0,1 ,2,3-tuloksella saa samat pisteet.

8 Käsitellään jäsenten kevätkokoukselle tekemät esitykset
9 Muut mahdolliset asiat
1 0 Kokouksen päättäminen